Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

I Børnehuset ABC prioriterer vi det daglige forældresamarbejde højt. Som forældre er I vores vigtigste samarbejdspartner i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe et samarbejde med jer, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Når vi deler viden med jer, og I deler viden med os, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg