Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

I Børnehuset ABC prioriterer vi det daglige forældresamarbejde højt. Som forældre er I vores vigtigste samarbejdspartner i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe et samarbejde med jer, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Når vi deler viden med jer, og I deler viden med os, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge G, der udover Børnehuset ABC også består af daginstitutionerne Solhøj og Universet.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Der tilbydes to forældresamtaler om året. En af samtalerne vil tage udgangspunkt i det digitale sprogredskab: Rambøll Dialog*. Forældre og personale udfylder inden mødet en digital dialog profil af barnet, som samtalen da vil tage udgangspunkt i.

Derudover kan I som forældre altid aftale en samtale med personalet efter behov, hvis der er brug for en snak, et råd eller vejledning.

Vi benytter desuden ForældreIntra til at dokumentere børnenes hverdag, skrive beskeder, oplyse om nyheder med videre.

Når et barn skal videre til skole (eller en anden institution) tilbydes altid en overleveringssamtale. På denne måde sikrer vi den bedst mulige overgang for det enkelte barn.

* Rambøll Dialog - læs eventuelt mere her: Dialog - Hjernen & Hjertet (ramboll.com)

Forældremøder afholdes to gange årligt. Nogle gange foregår det i Børnehuset ABC, hvor det udelukkende handler om Børnehuset ABC. Andre gange kan det afholdes i en af de andre institutioner  i klyngen, hvor der oftest både vil være generel information samt drøftelser i mindre grupper, som vedrører de enkelte institutioner i klyngen.

Det er nogle hyggelige timer, hvor vi mødes og har lejlighed til en god snak forældre/forældre og forældre/personale imellem.

Mødet starter ofte med, at vi inviterer jer tæt på jeres børns hverdag. Derudover bruger vi også mødet til at informere jer om eventuelle nyheder, samt inviterer jer til oplæg om aktuelle temaer.

 
 

Børnehuset ABC
Charlottegårdsvej 3 A-B
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 33 13

Pædagogisk leder:
Carina Bonefeld Olsen
E-mail: CarinaOl@htk.dk

Klyngeleder: Susanne Henriksen
E-mail: SusanneHe@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.00 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage