Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her hvordan årets gang er i Børnehuset ABC.

Nogle af underpunkterne er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere.

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg