Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

Børnehuset ABC’s pædagogiske grundlag udspringer fra Høje-Tåstrup Kommunes grundværdier. Det vil sige, at vi hver dag arbejder ud fra de 3 grundværdier, som lyder:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg